Tumblelog by Soup.io
 • aphroali
 • kroszo
 • Phobophil
 • dudku
 • lukii
 • kasessita
 • Noodletom
 • homofuerst
 • jormungund
 • veg
 • zs
 • sstefania
 • 18alexa18
 • ajkula
 • ellapractice
 • halucynowa
 • nonplus
 • Krzychulec
 • Zoomster101
 • git
 • petro
 • AleXUnder
 • crasp
 • lejibet
 • ammi
 • Scallus
 • 60B
 • idana
 • timecode
 • chaoticneutral
 • phiii
 • Elm0
 • vogelsang
 • shamefuldisplay
 • rocketpenguin
 • cannabis
 • gumovsky
 • Limbodancer
 • Quarante-deux
 • arga
 • magdziacz
 • MrLokaty
 • hdi
 • kaio
 • apocalipsecorps
 • unnilquadium
 • Zircon
 • guyver
 • lightplantlong
 • Anarchaponyriotsquad
 • ambassadorofdumb
 • mistique
 • shareouts
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

Przyjmujemy zwykle dwie strategie szukania sensu – czyli szczęścia – w życiu. Pierwsza: ustawiasz standardy jak najwyżej i próbujesz im sprostać. Powiedzmy, że twoim standardem literackim jest nagroda Nike. Pięknie. Tyle że jeśli nagroda Nike decyduje o twoim szczęściu i spełnieniu, to szczęśliwy będziesz raz w życiu, jak tę Nike dostaniesz. Ani grama więcej. Takie strategie maksymalistyczne są, paradoksalnie, strategiami ograniczającymi, wręcz samobójczymi. Iwaszkiewicz, Márai – nieszczęśliwi. Być może dlatego, że wielki intelekt podsuwał im wysokie standardy, do których świat nie pasował. Żadna kobieta nie będzie tak wspaniała jak Kławdia Chauchat z „Czarodziejskiej góry”. Więc jeśli to jest twój cel, to skazujesz się na klęskę. Nie zwiążesz się z madame Chauchat, bo to nierealne. Ale też nie pokochasz do końca innej kobiety, bo to już nie będzie to.
Strategia druga jest taka: zrobić ze sobą coś takiego, żeby umieć być szczęśliwym z powodu wypicia filiżanki zielonej herbaty. Jeśli to umiesz, to możesz być szczęśliwy codziennie. I to dwa razy dziennie.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaRani Rani
0500 a4c9 500
Reposted fromfungi fungi viaPaseroVirus PaseroVirus

equalistmako:

allthegoodurlsarewasted:

equalistmako:

equalistmako:

the pizza guy just looked straight behind me, smiled, and went “you both enjoy your pizza” ? i’m alone in my apartment???

image

image

*narrows eyes*

Reposted fromgruetze gruetze viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
0801 0e67 500
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus

Horror from Bolivia: Alpacalypse

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapulczynski pulczynski
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapulczynski pulczynski
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
Reposted frommangoe mangoe viaschaaf schaaf
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 vialubiew0 lubiew0
Reposted fromFlau Flau viamichalkoziol michalkoziol
Reposted fromFlau Flau viamichalkoziol michalkoziol
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapleple pleple
3176 3281 500
Don't disturb, it's nap time
Reposted frominzynier inzynier viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl